Ta del av våra allmänna villkor | NP Nilsson

Allmänna villkor

Denna hemsida har skapats av NP Nilsson med avsikt att ge allmän information om vår verksamhet. NP Nilsson äger och ansvarar för hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra och komplettera hemsidan.

Rättigheter

Alla rättigheter till innehållet på vår webbplats tillhör NP Nilsson med ensamrätt, om inget annat uttryckligen anges. Inget material från denna webbplats får kopieras, reproduceras, publiceras eller distribueras, förutom att man kan ladda ner en kopia för personligt, icke-kommersiellt bruk.

Ansvar

Informationen på halmstad.npn.se publiceras i god tro med rimlig kontroll och omsorg. Vi kan dock inte garantera att felaktigheter inte kan förekomma. NP Nilsson friskriver sig från ansvar, i den utsträckning som tillämplig lag tillåter, för eventuella skador av något slag som kan uppstå i samband med användningen av informationen på webbplatsen. Svensk lag ska tillämpas på webbplatsen.

Länkar

Eventuella länkar till andra webbplatser är avsedda som vägledning för besökare. NP Nilsson kan inte garantera innehållet på dessa sidor eller något av innehållet, produkterna eller tjänsterna som erbjuds där.